Routes 4

МЕНТОРСКА ПОДКРЕПА ПРИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ Mentor Support for E-Learning

 


Подпомага развитието на иновативни практики в областта на професионалното образование и обучение и разработването на иновативни услуги, базирани на информационните технологии, като допринася за подобряването на равните възможности за достъп до учене през целия живот

Home

 

История на ROUTES
За партньорите
Обучителни материали
Мрежови структури