Training Materials

Обучителни материали за ментори за електронна среда за обучение

Изтегли обучителни материали от

ROUTESДостъп до обучителна програма


1.      Наръчник за електронно обучение с менторска подкрепа

2.      Обучителни материали за ментори в електронна среда за обучение

3.      Насоки за адаптиране на обучителни материали за електронно обучение за менторска подкрепа