Routes IV

Uuendussiirdeprojekt, mis põhineb ROUTES1 ja ROUTES2 tulemustel. Projekti eesmärk on innovatsiooni arendamine kutseõppes ja –koolituses (LEO-OpObj-3) ning innovatiivsete IKT teenuste, pedagoogikate ja elukestva õppe praktikate arendamine (LEO-OpObj-6).

Projekt laiendab “mentori toega õppe” kontseptsiooni e-õppe keskkonda, koos spetsiaalse tähelepanuga tehnilistele, inimestega seotud ja logistilistele raskustele e-õppes maapiirkondades. Seega parendab projekt võrdseid võimalusi ligipääsus elukestvale õppele.

Teemad:

                  Elukestev õpe
                  Kutseõppe juhis
                  Võrdsed võimalused
                  Esmane koolitus
                  Avatud ja distantsõpe

Täienduskoolitus

Sektorid:

Teised teenindustegevused

Info ja kommunikatsioon

Haridus


Tooted ja tulemused:


1. Mentori toega e-õppe käsiraamat

2. Koolitusmaterjalid mentoritele e-õppe keskkonnas

3. Juhised e-õppe materjalide kohandamiseks

4. Mentori toega e-õppe veebileht

5. Soovitused mentori ametlikule kvalifikatsioonile