Macibu materiali


Mācību materiāli mentoriem E-apmācību vidē

 

1. Rokasgrāmata mentora vadītai E-apmācībai


2. Mācību materiāli mentoriem E-apmācības vadīšanā

 

3. Vadlīnijas e-apmācības materiālu adaptēšanai mentoru vadītas apmācības vajadzībām