Routes IV

Šis Inovāciju Pārneses projekts ir balstīts uz iepriekšējo LdV Mūžizglītības programmas projektu ROUTES1 un ROUTES2 rezultātiem. Projekta galvenie mērķi ir atbalstīt inovatīvu praksi profesionālajā izglītībā un apmācībā ārpus pēcvidusskolas izglītības (atbilstoši programmas mērķim: LEO – OpObj-3), uz informācijas tehnoloģijām balstītus mūžizglītības pakalpojumus un pedagoģisko praksi (atbilstoši programmas mērķim: LEO – OpObj-6).

Projekts paplašina mentoru vadītas apmācības koncepciju, ieviešot to E-apmācību vidē, un īpašu uzmanību pievēršot E-apmācības tehniskajām, cilvēciskajām un loģistikas problēmām laukos. Tādā veidā projekts atbalsta vienlīdzīgas iespējas mūžizglītības iegūšanā.

Tēmas:

  • Mūžizglītība
  • Profesionālā orientācija
  • Vienlīdzīgas iespējas
  • Sākumapmācība
  • Atklātās studijas un tālmācība
  • Tālākizglītība

 
Sektori:

Citi Pakalpojumi
Informācija un Komunikācijas
Izglītība

Produkti un rezultāti:

1. Rokasgrāmata mentora vadītai E-apmācībai
2. Mācību materiāli mentoriem E-apmācības vadīšanā

3. Vadlīnijas e-apmācības materiālu adaptēšanai mentoru vadītas apmācības vajadzībām

4. Mentoru vadītas E-apmācības mājas lapa

5. Ieteikumi formālas profesionālās kvalifikācijas „Mentors” izveidei